AFTREKPOSTEN/ FISCALE VOORDELEN EENMANSZAAK 2020


20-07-2020 door Femke Bol

Wanneer je een eenmanszaak hebt, moet je belasting betalen over je winst oftewel je belastbaar inkomen. Er bestaan verschillende aftrekposten om je belastbaar inkomen zo laag mogelijk houden, waardoor je minder belasting hoeft te betalen.
Per jaar wijzigen deze aftrekposten, dus zorg ervoor dat je goed geïnformeerd blijft! Hieronder vind je de aftrekposten van 2020.

1. Ondernemersaftrek
De ondernemersaftrek bestaat uit verschillende fiscale aftrekposten die je mag aftrekken van de winst. De voorwaarde hiervoor is wel dat je een ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Een onderdeel hiervan is dat je voldoende tijd in jouw onderneming steekt, het urencriterium:

 • Je besteedt minimaal 1.225 uur per kalenderjaar aan jouw onderneming (24 uur per week). Dit dien je aan te kunnen tonen middels een urenregistratie overzicht.
 • Je besteedt meer tijd aan jouw onderneming dan aan andere werkzaamheden (bijvoorbeeld in loondienst).
  Let op: Was je in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen ondernemer? Dan hoef je niet te voldoen aan deze voorwaarde.
  Via de OndernemersCheck op de site van de Belastingdienst, kan je nagaan of je voldoet aan alle voorwaarden.

Voor 2020 gelden de volgende ondernemersaftrekposten:

 • Zelfstandigenaftrek, deze bedraagt in 2020 €7.030,-
  Is jouw winst te laag om de zelfstandigenaftrek geheel toe te passen? Dan kan je het bedrag aan niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek verrekenen in de volgende 9 jaar.
 • Startersaftrek, deze bedraagt in 2020 €2.123,-. Wel moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • Je hebt in 2020 recht op de zelfstandigenaftrek,
  • Je hebt in de jaren 2015 t/m 2019 niet meer dan 2 keer de zelfstandigenaftrek toegepast,
  • In de jaren 2015 t/m 2019 heb je minimaal 1 jaar geen onderneming gehad.
 • WBSO-regeling: aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk. Hier kan je aanspraak op maken als jouw onderneming zich bezighoudt met technisch-wetenschappelijk onderzoek of de ontwikkeling van technisch nieuwe producten en processen. Je hebt hiervoor een S&O verklaring nodig.
 • Meewerkaftrek is een bepaald bedrag dat je kunt aftrekken als jouw partner onbetaald meewerkt. Het bedrag hangt af van de winst en het aantal gewerkte uren door jouw partner.
 • Stakingsaftrek is een aftrekpost wanneer je jouw onderneming staakt. Je kunt maximaal €3.630,- aftrekken in 2020.

2. MKB-winstvrijstelling
Als ondernemer heb je recht op de mkb-winstvrijstelling. Dit is een aftrekpost van 14% op de winst, na aftrek van de ondernemersaftrek.

3. Ondernemingsverliezen verrekenen
Wanneer jouw onderneming verlies heeft geleden kan dit verrekend worden met andere positieve inkomsten in datzelfde jaar. Daarbij is het ook mogelijk om dit verlies te verrekenen met de belastbare inkomens uit voorgaande jaren, dit heet ‘terugwentelen’.

4. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).
Wanneer je minimaal €2.401,- investeert in bedrijfsmiddelen heb je recht op KIA. Het aftrekbare bedrag is afhankelijk van de hoogte van het totaal aan investeringen. Een investering is bijvoorbeeld een laptop, kantoormeubel, telefoon of andere investering van minimaal €450,- en waarvan je meerdere jaren gebruik maakt. Let op: auto’s komen niet meer in aanmerking voor KIA.

5. Fiscale oudedagsreserve (FOR)
Je mag voor de FOR 9,44% van de winst reserveren (maximumbedrag in 2020 € 9.218). Over dit bedrag hoef je geen belasting te betalen. Om hier gebruik van te maken, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je bent ondernemer voor de inkomstenbelasting
 • Je hebt aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet bereikt

Voor meer informatie over pensioenopbouw bekijk de volgende blog.

6. Energie-investeringsaftrek (EIA)
Heb je minimaal 2.500 euro geïnvesteerd in het besparen van energie? Staan deze middelen op de Energielijst en is het bedrijfsmiddel niet eerder gebruikt? Dan mag je in 2020 maar liefst 45% van die kosten aftrekken.

7. Milieu-investeringsaftrek (MIA)
Heb je minimaal €2.500,- geïnvesteerd in milieumiddelen die vermeld staan op de Mileulijst en niet eerder gebruikt zijn? Dan mag je maximaal 36% van dat bedrag aftrekken. Deze aftrek mag je niet combineren met de EIA.

8. Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)
Met de VAMIL kan je een milieu-investering op een willekeurig moment afschrijven. Door sneller afschrijven, verminder je de winst in dat jaar en betaal je minder belasting.

"Per jaar wijzigen deze aftrekposten, dus zorg ervoor dat je goed geïnformeerd blijft!"

9. Aftrekbare zakelijke kosten
Alle kosten die je voor je onderneming hebt gemaakt, zijn volledig of gedeeltelijk aftrekbaar. Denk aan zakelijke telefoonkosten, werkkleding, zakenlunches en administratiekosten. Ook zakelijk kilometers die je rijdt met jouw privé auto zijn aftrekbaar. Opleidingskosten zijn in 2020 ook nog aftrekbaar, maar zal waarschijnlijk in 2021 over zijn. Wil je binnenkort een studie beginnen? Start deze dan nog in 2020.
Twijfel je of de kosten die je gemaakt hebt aftrekbaar zijn? Dan helpt het om je af te vragen: “Zou ik deze kosten ook gemaakt hebben zonder mijn onderneming?” . Uiteraard kan je het ook altijd even navragen bij F.E.M..

10. Willekeurige afschrijving startende ondernemer
Voldoe je aan de voorwaarden voor startersaftrek en heb je bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de KIA? Dan mag je zelf bepalen hoe en wanneer je deze bedrijfsmiddelen afschrijft. Zo kan je als je weinig winst of verlies hebt gemaakt, de afschrijving verschuiven naar het jaar erna, wanneer je meer winst denkt te maken. Zo betaal je minder belasting in het jaar dat je afschrijft.

Blijf op de hoogte!
Alle klanten van F.E.M. worden geïnformeerd en geadviseerd over alle fiscale voordelen die op hun onderneming betrekking hebben. Wil je meer informatie? Neem dan contact op!

Contact

App, mail of bel mij